POGOJI IN DOLOČILA

POGOJI IN DOLOČILA

Dobrodošli v slovenski spletni trgovini Nikon (”Spletna trgovina”). Z dostopom v Spletno trgovino, se strinjate s sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja (“Splošni pogoji poslovanja”). V primeru, da teh Splošnih pogojev poslovanja ne želite sprejeti, ne uporabljate Spletne trgovine.

1. Sprejem

Nikon CEE GmbH
Wagenseilgasse 5
A-1120 Dunaj, Avstrija

Telefon: +43(0)1-9726111<
Faks: +43(0)1-9726111-20

Matična številka: FN 452130 y
Vpisane v register družb pri trgovskem sodišču na Dunaju
Davčna številka: ATU70991607

v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Te Splošne pogoje poslovanja lahko Nikon Austria občasno posodobi, tako da objavi posodobljene Splošne pogoje poslovanja v Spletni trgovini, ne da bi Vas o tem predhodno posebej obvestili, ažurno posodobljeni Splošni pogoji poslovanja bodo veljali tudi ob Vaših kasnejših obiskih Spletne trgovine. Svetujemo Vam, da vsakokrat, ko vstopite v Spletno trgovino preverite Splošne pogoje poslovanja zaradi njihove morebitne posodobitve.

2. Spletna trgovina

Proizvodi in storitve kupljeni preko Spletne trgovine se lahko uporabljajo samo za zasebne nekomercialne namene. Uporaba v poslovne namene ni dovoljena. Preko Spletne trgovine lahko pridobite informacije glede posameznih proizvodov in storitev, prav tako lahko vložite prošnjo na Nikon Europe za prejem podrobnejših podatkov o izdelkih in storitvah v Spletni trgovini. Prosimo upoštevajte, da bo kupljeno blago odpremljeno le v Slovenijo. Državljanstvo ali lokacija stalnega prebivališča kupca nima nikakršne vloge pri nakupih preko Spletne trgovine. V kolikor želite kupiti blago v Spletni trgovini iz druge države in ne iz Slovenije, prosimo obiščete ustrezno Spletno trgovino Nikon-a v državi, kjer želite opraviti nakup.

3. Nakupi

Blago in storitve v Spletni trgovini lahko kupite tako, da izberete izdelek ali več izdelkov in Vašo izbiro potrdite s klikom na potrditev nakupa. V primeru, da še nimate registriranega računa v Spletni trgovini, se boste morali prijaviti, če boste želeli, da bo Vaše naročilo obdelano. Z vsemi storitvami, ki jih boste izvedli preko Spletne trgovine upravlja Nikon Austria, prav tako bodo vsi izdelki in storitve kupljeni pri Nikon Austria. Glede na navedeno, kupoprodajno pogodbo sklenete z zgoraj navedeno družbo Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5, A-1120 Dunaj, Avstrija.

V Vaše naročilo vnesite zahtevane podatke vključno s podatki, ki omogočajo izvedbo izbranega načina plačila in kliknite potrditev nakupa. Pod pogojem, da je izbrani izdelek(-i) na voljo in na zalogi, bo Nikon Europe sprejel Vaše plačilo, skladno z Vašim naročilom. Za vsa zavrnjena ali razveljavljena plačila bo zaračunano denarno nadomestilo, v znesku, ki predstavlja neposreden strošek Nikon Austria zaradi razveljavitve ali zavrnitve plačila.

Nikon Austria ne more jamčiti, da so vsi izdelki v Spletni trgovini na voljo. V kolikor določen izdelek začasno ni na zalogi, Vam je kljub temu lahko omogočeno, da sklenete kupo-prodajno pogodbo, pri čemer boste obveščeni, da bo rok dobave kupljenega blaga daljši, kot je sicer določeno.

Po odpošiljanju Vašega naročila na Nikon Austria, boste prejeli sporočilo o potrditvi Vašega naročila, na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi v Spletno trgovino. V trenutku, ko prejmete potrditev Vašega naročila s strani Nikon Austria na Vaš elektronski naslov, je kupoprodajna pogodba veljavno sklenjena. Potrdilo naročila bo vsebovalo tudi informacije o načinu odstopa od kupoprodajne pogodbe in vse potrebne podatke, ki jih zato potrebujete, kakor tudi podatke o možnosti vložitve pritožb in ugovorov.

Vaše naročilo bo shranjeno v sistemu Spletne trgovine. Vsa vaša naročila lahko pregledujete po prijavi v Spletno trgovino z uporabniškim imenom in geslom.

4. Cena in plačilna sredstva

Plačilo izdelkov in storitev v Spletni trgovini lahko opravite preko različnih plačilnih sredstev: Relevantne informacije o plačilu in razpoložljivih plačilnih sredstvih za posamezen izdelek boste našli v Spletni trgovini.

Nikon Austria si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti navedene cene, razen če je izrecno določeno drugače. Cene v spletni trgovini so informativne narave in jih Nikon Europe lahko spremeni brez prehodnega obvestila.

5. Dostava

Naročeno blago bo skupaj z morebitnimi garancijskimi izjavami dostavljeno na naslov, ki ste ga navedli pri prijavi v Spletno trgovino, v razumnem roku, običajno v 3-10 delovnih dneh po potrditvi prejema naročila, pod pogojem, da je naročeno blago na zalogi.

6. Pravica do odstopa od nakupa

V kolikor želite odstopiti od nakupa, lahko to storite, brez navedbe razlogov, v 14 dneh.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnji pošiljko ali kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka teči z dnem sklenitve pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Nikon Austria o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

V takem primeru ste odstop od nakupa dolžni sporočiti klicnemu centru Nikon Austria na naslednjo telefonsko številko:

01 530 01 64

Po potrditvi odstopa od nakupa s strani Nikon Austria, boste prejeli obrazec o vrnitvi blaga. Kupljeno blago ste dolžni vrniti na naslov, naveden na obrazcu o vrnitvi blaga v roku 14 dni od sporočila o odstopu od nakupa. Blago ste dolžni vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko ste ga prejeli in pravilno zapakirano, skladno z navodili Nikon Austria oziroma njene Podružnice na Dunaju. Pošiljko blaga lahko odprete in blago pregledate, ne glede na navedeno pa ste dolžni blago vrniti nepoškodovano in v originalni embalaži, sicer odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V kolikor vrnete le del prejetega blaga, Vam bo Nikon Austria vrnil le sorazmerni del plačila.

Nikon Austria bo kril stroške pošiljanja vrnjenega blaga. Prosim upoštevajte, da je brezplačno vračilo kupljenega izdelka mogoče samo iz države v katero je bil kupljen izdelek poslan.

V primeru, da Nikon Austria ugotovi, da kupljeno blago ni vrnjeno v celoti, ste za preostanek blaga, ki ga še želite vrniti sami dolžni nositi stroške poštnine.

Nikon Austria bo povrnil vsa prejeta plačila za nakup blaga v najkrajšem času, najkasneje pa v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od nakupa. Nikon Austria bo prejeta plačila potrošniku vrnil z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri prodajnih pogodbah lahko Nikon Austria zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Prosimo upoštevajte, da zgoraj navedena pravica do odstopa od nakupa ne velja za naloženo programsko opremo, saj prenesene programske opreme ni mogoče vrniti.

7. Pritožbe

Predstavniki oddelka za stike s strankami Nikon Austria se po najboljših močeh trudijo odgovoriti na vse zahtevke strank in obravnavati vse vložene pritožbe, pripombe in ugovore, glede delovanja Spletne trgovine, storitev in proizvodov v Spletni trgovini, in sicer kakor hitro je to mogoče. V primeru, da Vam je dostavljen napačen proizvod, o tem čim prej obvestite (v slovenskem ali drugem jeziku) Nikon Austria oziroma njeno Podružnico na Dunaju na spodaj navedeni naslov in v obvestilu opišite problem oziroma napako.

Pritožbe pošljite na:

Nikon CEE GmbH
Wagenseilgasse 5
A-1120 Dunaj, Avstrija

8. Odveza odgovornosti

Nikon Austria ne zagotavlja in ne jamči izvedbe ali ne-izvedbe storitev povezanih s Spletno trgovino, ali da so informacije v Spletni trgovini točne, popolne ali ažurne. Razumete in se strinjate, da Spletno trgovino uporabljate na lastno odgovornost in da Nikon Austria ne jamči, da bo Spletna trgovina upravičila Vaše zahteve ali da bo Spletna trgovina delovala nemoteno, brez napak in varno. Nikon Austria si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, ukine ali doda vsebino ali storitve, ki so del Spletne trgovine.

Spletna trgovina in kakršnakoli podpora sta Vam nudeni brezplačno in sta namenjeni Vaši osebni, ne-poslovni rabi. Vsakršna pomoč in podpora, ki sta Vam nudeni je le informativnega značaja. Nikon Austria si pridružuje pravico izvedbe sprememb v Spletni trgovini ali zavrnitve kakršnihkoli zahtev ali podpore, ki se nanaša na Spletno trgovino.

Vsa sredstva v Spletni trgovini so lastnina Nikon Austria, koncernskih družb Nikon-a in/ali njegovih dobaviteljev in so avtorsko zaščitena. Za osebno, ne-poslovno rabo ste upravičeni pregledovati in prenašati sredstva v Spletni trgovini.

Nikon Austria si pridružuje pravico, da Vam kadarkoli prepreči uporabo Spletne trgovine ali katerihkoli storitev in nakupa v Spletni trgovini.

9. Odgovornost

Nikon Austria ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, posredno ali neposredno, ki jo lahko utrpite v zvezi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe te Spletne trgovine. Ta omejitev odgovornosti pa ne posega v Vaše zakonsko priznane pravice.

Nobena določba v teh Splošnih pogojih poslovanja ne omejuje odgovornosti Nikon Austria za nastanek osebnih poškodb povzročenih namenoma ali iz malomarnosti ali katerokoli druge odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti po slovenskem pravu.

10. Kontaktni podatki

Nikon CEE GmbH
Wagenseilgasse 5
A-1120 Dunaj, Avstrija

Email: store.en.eu@cs.cld.nikon.com

Telefon: +43(0)1-9726111
Faks: +43(0)1-9726111-20

Matična številka: FN 452130 y
Vpisana v trgovinskem registru pri Okrajnem sodišču na Dunaju

11. Izbira prava

Te Splošni pogoji poslovanja se presojajo po slovenskem pravu. Za spore, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev poslovanja ali so z njimi v povezavi, so izključno pristojna Slovenska sodišča.Your previous queries:
Najden ni noben element. Poskusite znova.
ZB1 Rebate Credit Memo