Pogoji uporabe

1. Uporaba

To spletno mesto (v nadaljevanju spletno mesto) ponuja podjetje Nikon Austria in njene hčerinske družbe (v nadaljevanju “Nikon”). Po njem lahko svobodno brskate. Za dostop in uporabo spletnega mesta veljajo naslednji pogoji in določila uporabe ter ustrezni veljavni zakoni. Na tej strani so tudi nekatere dodatne pomembne pravne informacije. Če dostopate in/ali uporabljate spletno mesto, se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji in določila. Pazljivo jih preberite. Osebne podatke, ki jih boste posredovali prek spletnega mesta, bomo obdelali v skladu z našo izjavo o zasebnosti [http://www.nikon.si/sl_SI/footers/privacy_policy.page?].

2. Omejitve uporabe v zvezi s pravicami intelektualne lastnine

Spletno mesto vsebuje veliko elementov, ki so zaščiteni z evropskimi in mednarodnimi avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, kot so (a ne izključno) Nikonove blagovne znamke, trgovska imena, logotipi, fotografije, videoposnetki, glasba, besedila in grafično oblikovanje spletnega mesta (v nadaljevanju vsebine). Ne glede na morebitne dodatne omejitve, nastale na podlagi veljavnih zakonov, naslednje omejitve glede uporabe spletnega mesta veljajo za zaščito teh pravic:

– Nobenega dela spletnega mesta ni dovoljeno elektronsko ali kako drugače kopirati, razen v obsegu, ki je potreben za učinkovito iskanje po spletnem mestu prek interneta in za uporabo storitev, ki jih ponuja. Reprodukcija katerega koli dela spletnega mesta na katerem koli drugem spletnem mestu je izrecno prepovedana.

– Nikonovih blagovnih znamk, trgovskih imen, storitvenih znamk in logotipov, ki se uporabljajo na spletnem mestu, se brez predhodnega Nikonovega pisnega soglasja ne sme prikazovati ali uporabljati na noben način.

– Nikon vam dovoli, da uporabljate spletno mesto in njegovo vsebino samo za vaš osebni namen ─, pri čemer ne smete spreminjati oznak avtorskih pravic in drugih obvestil o lastništvu ─. Prav tako spletnega mesta in njegove vsebine ne smete uporabljati za komercialne namene.

– Načeloma lahko do spletnega mesta ustvarite hiperpovezave, pod pogojem, če so povezane z glavno stranjo [http://www.nikon.si/sl_SI/]. Izdelava tako imenovanih "globokih" ali "vrstičnih povezav" neposredno z drugimi deli spletnega mesta je prepovedana, razen če ste zanje dobili Nikonovo dovoljenje.

– Obisk spletnega mesta na samodejen način (npr. z uporabo "spletnih iskalnikov" ali "avtobotov"), s katerim želite sistematično dobiti informacije z mesta ali funkcionalno povezati vsebino spletnega mesta z drugim spletnim mestom, ni dovoljen.

– Prepovedano je izdelati hiperpovezave na tak način, da bi si lahko internetni uporabnik ogledoval spletno mesto v okviru drugega spletnega mesta.

3. Blagovne znamke

"Nikon" je registrirana mednarodna blagovna znamka družbe Nikon Corporation. Druge blagovne znamke, logotipi in oznake storitev, prikazane na spletnem mestu, so lahko registrirane blagovne znamke ali neregistrirane oznake Nikona, njegovih podjetij v skupini ali povezanih podjetij.

4. Nedovoljena uporaba

Uporaba spletnega mesta ali vsebine na način, ki bi oviral druge uporabnike spletnega mesta, kršil njihove pravice ali drugače prekinjal pravilno delovanje spletnega mesta oziroma negativno vplival na informacije, ki so predstavljene na njem, in/ali programsko opremo, ki nadzoruje njeno delovanje, je prepovedana. Uporaba spletnega mesta pod lažnim imenom ali izogibanje kateremu od varnostnih ukrepov, ki veljajo za zaprt del spletnega mesta, ni dovoljeno. Uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine, ki bi lahko predstavljala ali spodbujala ravnanje, ki se obravnava kot kaznivo dejanje, je podlaga za civilno odgovornost ali je kako drugače v nasprotju z zakonodajo katere koli države, je prepovedana.

5. Povezave do spletnih mest tretjih strank

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest zunaj domene. Za te povezave lahko veljajo drugačni pogoji, ki so navedeni na teh straneh. Vse povezave na spletna mesta tretjih oseb so vam namenjene za to, da so lažje dosegljive, in jih uporabljate na lastno odgovornost. Podjetje Nikon ni odgovorno za vsebino strani, do katerih dostopate na ta način.

6. Odgovornost

Niti Nikon niti katera koli druga stranka, vključena v oblikovanje, proizvodnjo ali izvedbo spletnega mesta ne odgovarja za morebitno izgubo, škodo ali stroške, niti za neposredno, naključno, posledično, posebno ali zgledno škodo, ki izhaja iz vaše uporabe spletnega mesta ali storitev (vključno z odgovornostjo za zamude ali nepravilnosti pri posredovanju informacij, prekinitev, ukinitev ali prenehanje spletnega mesta), razen če je taka škoda posledica zavestne Nikonove malomarnosti.

Nikon ne odgovarja za kakršno koli škodo na računalniški opremi ali viruse, ki bi lahko okužili vašo opremo, ker ste dostopali, uporabljali ali brskali po spletnem mestu ali uporabljali vsebino s tega mesta.

Nič v teh pogojih in določilih uporabe ne izključuje ali omejuje Nikonove odgovornosti za kakršno koli odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

7. Garancije

Spletno mesto uporabljate in brskate po njem na lastno odgovornost. Razen če ni izrecno navedeno, je vse na tem spletnem mestu pripravljeno "kot je" in "na voljo".

Nikon izrecno zavrača vse garancije, bodisi izražene ali posredne, vključno s (a ne omejeno na) predpisanimi garancijami o zadovoljivi kakovosti, primernosti za določen namen ali nekršitev v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Veliko pozornosti smo namenili vsebini in točnosti informacij, predstavljenih na spletnem mestu. Vendar pa Nikon ne jamči, da bo spletno mesto in informacije na njem izpolnjevalo zahteve uporabnikov in da bo spletna stran delovala neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak. Nikon tudi ne jamči za rezultate, dobljene kot posledica uporabe spletnega mesta.

Vse gradivo in/ali podatke prenašate s spletnega mesta oziroma pridobivate z njegovo uporabo po lastnem preudarku in na lastno odgovornost.

8. Nadomestilo

Sami ste odgovorni za vsebino datotek, ki jih delite v strežniku Nikon, ali za katero koli drugo gradivo, posredovano prek spletnega mesta ali storitev. Sami ste odgovorni za vse obveznosti, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta ali storitev. Strinjate se, da boste Nikonu in njegovim podružnicam povrnili stroške za izgube, škodo ali nastale obveznosti, terjatve ali pravne postopke, vložene proti Nikonu ali njegovim lastniško povezanim podjetjem, ki bi izhajali iz vaše uporabe spletnega mesta ali storitev.

9. Odgovornost za uporabniško ime in geslo

Ko pri uporabi spletnega mesta vnesete podatke ali ko zaprosite za uporabniško ime in geslo, izjavljate, da boste podali resnične, točne, posodobljene in popolne podatke v skladu z Nikonovo prijavnico (prijavnicami), ki jo dobite prek spletnega mesta ali kako drugače. Če so podatki, ki jih navedete, neresnični, netočni, stari ali nepopolni, lahko Nikon prekine ali začasno prekine vaš dostop do ustreznega razdelka spletnega mesta.

Uporabniško ime in geslo, ki ju dobite za dostop do določenih storitev na spletnem mestu, sta zaupna in ju ne smete razkriti ali deliti s tretjimi osebami ali drugače uporabljati za kakršen koli nepooblaščen namen. Sami morate skrbeti za zaupnost svojega uporabniškega imena in gesla in v celoti odgovarjate za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod vašim uporabniškim imenom in geslom.

Strinjate se, da uporaba gesla in uporabniškega imena skupaj predstavljata vaše dovoljenje. Zavedate se, da vas zavezuje kateri koli ukrep, ki bo registriran z uporabo vašega uporabniškega imena in gesla. Torej morate izvesti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi boste zagotovili, da bosta vam dodeljena uporabniško ime in geslo razkrita le pooblaščenim osebam.

Strinjate se:

– da boste Nikon takoj obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega imena ali gesla ali kakršne koli druge kršitve varnosti in

– da se boste ob koncu vsake seje izpisali s svojim uporabniškim imenom.

10. Splošno

Nikon lahko kadar koli spremeni ali posodobi te pogoje in določila. Te spremembe bodo za vas prav tako zavezujoče, zato občasno obiskujte to stran in spremljajte trenutno veljavne pogoje in določila uporabe.

11. Upoštevna zakonodaja

Pogoje in določila uporabe se ureja in razlaga v skladu s slovensko zakonodajo  zakonodajo. Reševanje sporov, ki lahko nastanejo iz teh pogojev in določil uporabe ali v zvezi njimi, je v izključni pristojnosti sodišč v Ljubljani.

Naslovi

Nikon CEE GmbH
Wagenseilgasse 5
A-1120 Dunaj, Avstrija
Matična številka: FN 452130 y
Vpisana v register družb pri trgovskem sodišču na Dunaju
Davčna številka: ATU70991607
Telefon: +43(0)1-9726111
Faks: +43(0)1-9726111-20
Email: office.at@nikon.com

Avtorske pravice

 

 Your previous queries:
Najden ni noben element. Poskusite znova.
ZB1 Rebate Credit Memo